Oczy są najważniejszym narządem w ludzkim organizmie. Jeśli wzrok ulega pogorszeniu, niemożliwe staje się normalne funkcjonowanie. Właśnie dlatego nie można bagatelizować żadnych, niepokojących objawów. Niestety badania oczu nie są obowiązkowe, a jedynie zalecane, przez co wiele schorzeń tego narządu diagnozuje się dopiero w ich rozwiniętym już stadium rozwoju. Problem ten dotyczy też dzieci. 

Połowa polskich dzieci ma wadę wzroku 

Według statystyk większość polskich dzieci ma wadę wzorku, a problem ten może być jeszcze większy, natomiast nie wszyscy mali pacjenci są odpowiednio zdiagnozowani. Kłopoty z widzeniem są bagatelizowane przez rodziców oraz nauczycieli, bardzo często dorośli nie mają też świadomości, że dziecko boryka się z wadami wzroku, a najmłodsi nie są w stanie ich rozpoznać i zasygnalizować problemu. 

Dlaczego wzrok dzieci ulega pogorszeniu? Wpływ na to ma wiele czynników, natomiast wśród tych najczęściej wymienianych wyróżnia się zbytnią częstotliwość korzystania z urządzeń elektronicznych, w tym smartfony i komputery. Szczególnie szkodliwe jest niebieskie światło promieniujące z ich ekranów, które uszkadza siatkówkę oka. Co ciekawe, na pogorszenie stanu widzenia wpływ może mieć również złe oświetlenie podczas nauki, nieodpowiedni tryb życia, zbyt mała aktywność fizyczna, a nawet niewłaściwa dieta. 

Kiedy udać się z dzieckiem do okulisty? 

Pierwsze badania profilaktyczne u okulisty powinny zostać zrealizowane już w okresie niemowlęcym dziecka. Zaleca się, aby okulista dziecięcy w Warszawie czy w jakimkolwiek innym mieście był odwiedzany w ramach kontroli przez małych pacjentów przynajmniej raz w roku albo według zaleceń lekarza. Co więcej, badania okulistyczne powinny zostać przeprowadzone zawsze wtedy, gdy rodzic zauważy niepokojące sygnały świadczące o problemach z widzeniem lub kiedy dziecko się na takie uskarża. 

Niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o problemach z widzeniem

Dziecko może dawać różne sygnały, które będą świadczyć o wadach wzroku czy schorzeniach oczu. Najczęściej mruży oczy, aby dostrzec małe elementy. Niepokojące może być również pocieranie oczu podczas oglądania bajek czy przechylanie głowy na jedną stronę w czasie czytania książki. Dziecko nadmiernie pochyla się nad zeszytem, kiedy pisze albo nie widzi zbyt dobrze zapisów na tablicy w klasie? To znak, że czas najwyższy wybrać się do okulisty. Sygnały mogące świadczyć o problemach ze wzrokiem mogą być wyraźnie widoczne. Do takich objawów zalicza się zaczerwienienie gałki ocznej, nadmierne łzawienie oczu, pieczenie, szczypanie albo świąd. Pamiętaj, że wady wzroku powstają nie tylko w długim okresie poprzez bagatelizowanie czynników, które takowe wywołują. Szczególną uwagę na stan widzenia dzieci powinni zwrócić rodzice, którzy sami borykają się z wadami wzroku. Okazuje się, że niektóre wady mogą być dziedziczone. Ponadto, na stan oczu wpływ mają nagłe urazy, stany zapalne czy wpływ niekorzystnych czynników zewnętrznych, jak pyły, toksyny, kurz. Zawsze konieczna jest natychmiastowa reakcja i zgłoszenie się po pomoc do specjalisty. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here