Organiczne zaburzenia psychiczne są zaburzeniami psychicznymi, które mają podłoże w chorobach somatycznych. Jest to termin stosowany w psychiatrii, psychologii oraz neurologii, a same zaburzenia i choroby tego rodzaju często wymagają kompleksowego podejścia lekarzy i terapeutów z różnych dziedzin. Zobaczmy zatem, co należy do tych zaburzeń i w jaki sposób może przebiegać leczenie.

Jakie objawy mogą wskazywać na organiczne zaburzenia psychiczne?

Organiczne zaburzenia psychiczne to bardzo szerokie pojęcie, które może obejmować szereg zmian pojawiających się w różnych obszarach funkcjonowania człowieka. Należy przy tym wyraźnie zauważyć, że wiele symptomów z pozoru wydaje się niegroźnych i często je bagatelizujemy, wychodząc z założenia, że problemy tego typu zdarzają się każdemu. Mogą to być choćby rozkojarzenie, zapominanie o drobnych sprawach czy wahania nastroju. Jednak jeśli symptomy te są powtarzalne, mają charakter przewlekły lub nasilają się, powinny stać się podstawą konsultacji ze specjalistą.

Objawy organicznych zaburzeń psychicznych możemy zatem podzielić na dwie główne grupy: zaburzenia funkcji poznawczych oraz zaburzenia nastroju, osobowości i zachowania.

Wśród zaburzeń funkcji poznawczych najczęściej pojawiają się problemy z pamięcią krótko- i długookresową. Inne przykłady tych zmian to rozkojarzenie, brak umiejętności do skupienia uwagi, mała spostrzegawczość i “spowolnione” przetwarzanie informacji.

Z kolei wśród zaburzeń nastroju, osobowości i zachowania możemy wymienić przede wszystkim chwiejność nastrojów, a także zbyt silne i nieadekwatne do sytuacji reakcje emocjonalne. Mogą pojawiać się napady paniki, stany lękowe i wyraźnie widoczne dla najbliższych zmiany osobowości. W cięższych przypadkach obserwowane są nawet omamy i urojenia.

Z jakich chorób wynikają zaburzenia organiczne natury psychicznej?

Organiczne zaburzenia psychiczne mogą być efektem całego szeregu chorób somatycznych. Wśród najczęściej spotykanych możemy wyróżnić: chorobę Alzheimera, Huntingtona i Parkinsona, a także demencję i stany otępienia w starszym wieku. Kolejnymi przykładami chorób, mogących wpływać na stan psychiczny człowieka, są stwardnienie rozsiane, padaczka, zespół Cushinga i choroba Wilsona. Inne przykłady chorób somatycznych, powodujących zaburzenia psychiczne, to niedoczynność tarczycy, hiperkalcemia i toczeń układowy.

Wśród organicznych zaburzeń można wyróżnić także zaburzenia depresyjne, które mogą być wynikiem wielu chorób neurologicznych. Ich charakter często jest dwojaki: z jednej strony są efektem zmian zachodzących w mózgu w czasie choroby, z drugiej są psychiczną reakcją na samą chorobę lub związaną z nią niepełnosprawność.

Leczenie organicznych zaburzeń psychicznych

W tym przypadku szczególnie ważne jest kompleksowe podejście do choroby. Musi być ona leczona wieloetapowo: przede wszystkim ważne jest leczenie podstawowej choroby, która wywołuje powikłania psychiczne. Drugim etapem jest leczenie jej objawów natury psychicznej oraz prowadzenie psychoterapii, która stanowi uzupełnienie leczenia farmakologicznego i pomaga w przywróceniu pacjentowi możliwie jak najwyższej jakości życia. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here