Miażdżyca mózgu powstaje jako efekt miejscowego zapalenia oraz zwłóknienia tętnic. Nieleczona może doprowadzić do powstania poważnych powikłań, do których zalicza się otępienie, problemy z pamięcią oraz udar niedokrwienny. Jednak czasami objawy miażdżycy mózgu są podobne do tych, które występują przy miażdżycy tętnic szyjnych oraz tętnic kręgowych. Jakie są objawy miażdżycy mózgu i jak ją leczyć?

Czym jest miażdżyca mózgu?

Miażdżyca mózgu to choroba, w której dochodzi do tworzenia się blaszek miażdżycowych, w których gromadzą się lipidy, czyli tłuszcze. Powikłania tej choroby są związane z tworzeniem się procesu zapalnego. Proces zapalny rozwija się w ścianach naczyń tętniczych. Tworzenie się tego nacieku zapalnego, a także procesu włóknienia oraz stwardnienia tętnic znane jest jako miażdżyca, czyli arterioskleroza. Przy tych zmianach dochodzi do zwężenia naczyń, a to będzie ograniczało przepływ krwi. Warto pamiętać o tym, że komórki układu nerwowego są bardzo wrażliwe na niedotlenienie, to miażdżyca tętnic mózgowych może przyczyniać się do powstawania zaburzeń neurologicznych, których powikłaniem mogą być, np. zaburzenia pamięci u osób starszych.

Niektórzy badacze wprowadzają pojęcie otępienia miażdżycowego, co wskazuje, że zmiany neurologiczne są spowodowane mniejszym przepływem krwi przez naczynia mózgowe. Jednak takim najgroźniejszym powikłaniem miażdżycy mózgu jest udar niedokrwienny mózgu, który jest groźny dla życia człowieka.

Przyczyny miażdżycy mózgu

Do przyczyn miażdżycy mózgu zalicza się czynniki środowiskowe, który mamy wpływ, a jest to:

fot. Pixabay.com

Poza tym mogą to być również zmiany hormonalne, np. niedobór estrogenów u kobiet. Do tego mogą jeszcze dojść czynniki genetyczne. Tutaj ważne są uwarunkowania związane z metabolizmem lipidów. Poza tym istotny jest również wiek oraz płeć, gdyż wraz z wiekiem wzrasta ryzyko miażdżycy, a objawy częściej występują u mężczyzn. Do tego płeć męska również jest czynnikiem ryzyka miażdżycy. Ponadto na rozwój tej choroby bardziej narażone są osoby ze stwierdzonym zespołem metabolicznym.

Objawy miażdżycy mózgu

Blaszki miażdżycowe, które znajdują się w tętnicach mózgowych, mogą przyczyniać się do zaburzeń krążenia mózgowego. W związku z tym takimi pierwszymi objawami niedotleniania mózgu, które związane jest z upośledzeniem przepływu w naczyniach, są bóle i zawroty głowy, a także objawy udaru niedokrwiennego. Do tego mogą dojść również objawy psychiczne, które pojawiają się w wyniku rozwijającego się otępienia naczyniopochodnego. Objawy występują częściej u mężczyzn i zaczynają pojawiać się wraz z wiekiem. Do tego objawy miażdżycy tętnic mózgowych mogą być podobne do tych, jakie występują przy miażdżycy tętnic szyjnych oraz kręgowych.

Do najważniejszych objawów miażdżycy mózgu zalicza się:

  • przemijające niedokrwienie mózgu, czyli tzw. mały udar, TIA oraz mikroudar;
  • niedokrwienny udar mózgu;
  • niedowład oraz porażenia mięśni twarzy i kończyn;
  • zaburzenia czucia, drętwienie, parastezje oraz zaburzenia mowy;
  • zaburzenia widzenia, a także przemijającą utratę widzenia w jednym oku oraz osłabienie ostrości widzenia;
  • nagłe, napadowe oraz powtarzające się zwiotczenie kończyn dolnych;
  • zaburzenia chodu, a także problemy z utrzymaniem równowagi;
  • wrażenie falowania oglądanych przedmiotów.

Poza tym miażdżyca mózgu, która postępuje wraz z wiekiem, może objawiać się jako zmiany psychiczne w postaci otępienia naczyniopochodnego. Do tego tutaj bardzo charakterystyczne są zaburzenia emocjonalne i poznawcze. Osoby chore będą miały problemy z zapamiętywaniem oraz problemy z pamięcią krótkotrwałą.

W miażdżycy mózgu takim kryterium, które ocenia predyspozycje do zachorowania, jest wiek, gdyż o wiele częściej dotyka osoby po 60. roku życia, a większość chorych na miażdżycę tętnic mózgowych to mężczyźni. Jest to choroba bardzo niebezpieczna, a jej najgroźniejszym powikłaniem jest udar niedokrwienny, który może zakończyć się paraliżem albo nawet śmiercią chorego. Dlatego warto jak najszybciej podjąć odpowiednie leczenie miażdżycy mózgu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here