Miażdżyca jest przewlekłą chorobą, której czynnikami ryzyka rozwoju są, np. wysoki cholesterol, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca oraz nadwaga i otyłość. Choroba ta może spowodować rozwój poważnych powikłań, do których zalicza się udar mózgu, zawał serca czy też choroby nerek. Jak dochodzi do powstawania blaszki miażdżycowej i jakie są rodzaje miażdżycy?

Czym jest miażdżyca?

Miażdżyca to przewlekła choroba, która znana jest również jako arterioskleroza. Choroba ta rozwija się w tętnicach średniej wielkości, czyli w tętnicach szyjnych, nerkowych, biodrowych i w tętnicach wieńcowych, a także w aorcie. W wyniku tej choroby w naczyniach krwionośnych dochodzi do odkładania się tzw. blaszki miażdżycowej, na którą składają się lipidy, a przeważnie cholesterol, włókna kolagenowe oraz tkanka łączna. Blaszka miażdżycowa odkłada się w wyniku trwającego w naczyniach procesu zapalnego.

Jak dochodzi do powstawania blaszki miażdżycowej?

Miażdżyca to przewlekły proces zapalny, który polega na tym, że dochodzi do gromadzenia się w przestrzeni pomiędzy śródbłonkiem a warstwą mięśniową naczynia złogów, które na początku składają się z makrofagów, lipoprotein o małej gęstości, czyli LDL, a także komórek piankowatych, czyli makrofagów, które są obładowane oksydowanymi LDL, a do tego wszystkie dochodzą jeszcze pozakomórkowe skupiska cholesterolu.

fot. Pixabay.com

W wyniku tego dochodzi do powstawania na wewnętrznej powierzchni naczynia tzw. pasma tłuszczowego. To jest najwcześniejsza postać zmian miażdżycowych i również po tym można rozpoznać miażdżycę w badaniach autopsyjnych. Po pewnym czasie do tego, co składa się na pasma tłuszczowe, zaczynają dochodzić włókniste elementy tkanki łącznej. Te elementy tkanki łącznej zaczynają przerastać i otaczać pierwotne ognisko zapalne, przez co oddzielają je od reszty naczynia.

W ten sposób powstaje zaawansowana zmiana miażdżycowa, czyli tzw. blaszka miażdżycowa. Ta blaszka może się wpuklać do światła naczynia i powoduje jego zwężenie, a to ograniczać będzie przepływ krwi w obszarze za zwężeniem. Jeśli dojdzie do ograniczenia drożności jednej albo wielu nasierdziowych tętnic wieńcowych przez blaszkę miażdżycową, to dochodzi do powstania zespołu, który znany jest jako stabilna choroba wieńcowa.

Jednak w wyniku działania sił fizycznych, które są związane z przepływem krwi, może dojść do rozerwania śródbłonka oraz łącznotkankowej pokrywy blaszki. To powoduje, że krew ma kontakt z trombogenną zawartością blaszki, a to z kolei może przyczynić się do jej wewnątrznaczyniowego wykrzepienia, a także do zamknięcia światła naczynia oraz do nagłego zahamowania przepływu krwi w tętnicy. To skutkuje utratą funkcji, a potem dochodzi do ogniskowej martwicy mięśnia sercowego i mózgu, co składa się na powstanie zawału serca, a także udaru mózgu.

Rodzaje miażdżycy

Blaszka miażdżycowa, która powstaje w wyniku rozwoju tej choroby, może gromadzić się w różnych miejscach. Kiedy blaszka będzie odkładała się w świetle tętnic, które doprowadzają krew do serca, to mówi się o miażdżycy tętnic wieńcowych. Jeśli ten typ miażdżycy będzie nieleczony, to może ona doprowadzić do rozwoju choroby niedokrwiennej serca, a także do zawału mięśnia sercowego.

W przypadku gdy dochodzi do upośledzenia przepływu krwi przez tętnice, które dostarczają krew do mózgu, powstaje miażdżyca mózgu. W przypadku jej nieleczenia może dojść do udaru niedokrwiennego.

Zmiany miażdżycowe mogą się również pojawić w obrębie części brzusznej, a także piersiowej aorty, czyli w tętnicy głównej. Tutaj na początku może nie być żadnych objawów albo mogą być nieswoiste, takie jak: bóle brzucha, biegunki, nudności i wymioty.

W przypadku miażdżycy naczyń krwionośnych kończyn dolnych dochodzi do osłabienia oraz drętwienia nóg, a także do zmiany barwy skóry na bardziej siną.

W Polsce, ale i na świecie częstą przyczyną zgonów są choroby układu sercowo-naczyniowego, do których zalicza się miażdżycę. Choroby te rozwijają się powoli przez długie lata i na początku nie dają żadnych niepokojących objawów. Kiedy miażdżyca będzie nieleczona, może dojść do rozwoju powikłań, które zagrażają nie tylko zdrowiu, ale również życiu danej osoby.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here